ગુર્જરી ગિરા

 www.readgujarati.com

ગુર્જરી ગિરા

જે જન્મતાં આશિષ હેમચન્દ્રની

પામી, વિરાગી જિન સાધુઓ તણી,

જેને તપસ્યા ગળથૂથીમાં મળી,

રસપ્રભા ભાલણથી  લહી જે,

નાચી અભંગે નરસિંહ’- ‘મીરાં’,

અખાતણે નાદ ચડી ઉમંગે,

આયુષ્મતી લાડકી પ્રેમભટ્ટની ,

દ્રઢાયુ ગોવર્ધનથી બની જે,

અર્ચેલ કાન્તે’ ‘દલપત્તપુત્રે’ ,

તે ગુર્જરી ધન્ય બની ઋતંભરા,

ગાંધીમુખે વિશ્વ માંગલ્ય ધાત્રી.

                    ઉમાશંકર જોશી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *